Itemregisseur

Als itemregisseur construeer ik op welke wijze een verhaal, onderwerp of persoon gaat worden verteld, zowel in woord als beeld. Dit varieert van het maken van een script tot het aansturen van het team tijdens de opnamen.  Zowel voorafgaande als tijdens de opnamen en in de montage ben ik er verantwoordelijk voor dat de uiteindelijke video aansluit bij de vraag van de opdrachtgever, waarbij ook ruimte is voor flexibiliteit en bijgestelde plannen.

Werkwijze

Mijn uitgangspunt als itemregisseur is dat ik verantwoordelijk ben voor de inhoud van een video en daarbij open sta voor de ideeën van iedereen die mee werkt aan het eindproduct. Centraal hierbij staan open en duidelijke communicatie, keuzes maken en de leiding nemen zonder overheersend te zijn.