Referentie van Floor Minne, bestuurslid OpDePedalen

“Wij zijn zeer onder de indruk van de documentaire die Denise heeft gemaakt over OpDePedalen 2018, een meerdaags evenement in Frankrijk dat geld inzamelt voor Stichting Make a Memory. Ver voor het evenement heeft Denise samen met het bestuur een plan gemaakt hoe de documentaire eruit zou moeten zien. In deze gesprekken bracht Denise veel ideeën en suggesties naar voren waardoor het plan een duidelijke vorm kreeg. Tijdens het evenement, waarbij ouders die hun kind hebben verloren of betrokken zijn bij deze doelgroep centraal staan, heeft Denise door haar inlevingsvermogen, menselijke vaardigheden, geduld en doelgerichte aanpak zeer efficiënt gewerkt. Dit alles heeft geresulteerd in een documentaire dat onze verwachting overtroffen heeft. De documentaire geeft zeer treffend de doelen van ons evenement weer en is daarmee van zeer grote waarde voor zowel de deelnemers als het evenement.”