Ieder kind verdient een naam

De documentaire ‘Ieder kind verdient een naam’ heb ik gemaakt in samenwerking met Stichting Vrienden Sengerema Hospital. In deze expliciete en integere film wordt de kijker meegenomen naar een Neonatale Intensive Care Unit (NICU) voor baby’s in Sengerema, een district in het Afrikaanse Tanzania. Deze couveuseafdeling waar te vroeg geboren en ernstig zieke baby’s worden opgenomen, is in 2015 door drie Nederlandse artsen vanuit Stichting Vrienden Sengerema Hospital is opgericht. De belangrijkste reden hiervoor was de hoge babysterfte in Tanzania, namelijk tienmaal hoger dan in Nederland.

De toentertijd 26-jarige Milou van Ingen zei gelijk voluit ‘ja’ toen haar werd gevraagd vanuit de stichting projectleider te worden van ‘Project NICU’. Een functie die begon met het schrijven van protocollen en gebruiksklaar maken van de toekomstige NICU. Inmiddels staat deze functie vooral in het teken van het niveau handhaven, verder opleiden van personeel en plannen bijstellen waar nodig. Al dit harde werk door Nederlandse medici in samenwerking met het NICU personeel in Sengerema werpt zijn vruchten af: In 2017 daalde het sterftecijfer met 40% en het ziekenhuis waar tot drie jaar terug baby’s frequent overleden, heeft nu een grotendeels zelfstandig functionerende NICU met hogere overleving.

In november 2018 vertrok Milou voor de zesde keer in drie jaar naar haar geliefde NICU om, naast het draaien van 24-uurs bereikbaarheidsdiensten, te inventariseren en plannen te maken voor wat er nog nodig is om het uiteindelijke doel te bereiken: een zelfredzame NICU en een verdere daling van het sterftecijfer.​

De titel ‘Ieder kind verdient een naam’ is gebaseerd op het feit dat ouders in Tanzania vanwege het hoge risico op overlijden rondom de geboorte, baby’s vaak niet direct na de geboorte de vooraf bedachte naam durven te geven. Project NICU streeft ernaar dat de babysterfte zodanig daalt, dat ouders vertrouwen krijgen in een toekomst voor hun baby en ze direct na de geboorte een naam durven te geven. De erkenning die elk kind verdient. In de film volg ik de gedreven Milou en haar collega’s in Sengerema. In woord en beeld krijgt de kijker zicht op hoe het dagelijks leven op een NICU in een ontwikkelingsland met zeer beperkte middelen er aan toe gaat, en wat de uitdagingen zijn op weg naar een zelfredzame afdeling voor deze allerkleinste- en kwetsbare patiënten. Daarnaast wordt de kijker geconfronteerd met de emotionele onderlaag die binnen deze setting constant voelbaar is: de vreugde wanneer een kind het leven weer kan vastgrijpen, de pijn van het overlijden van baby’s, de eindeloze inzet van het personeel om de beste mogelijke zorg te bieden, de zorgen over de toekomst van de NICU en daar tegelijkertijd een rotsvast vertrouwen in hebben.